Kannamme vastuuta ympäristöstä – käytämme Ekokompassia!

 

Tavoitteemme on toimia aktiivisesti luonnon hyväksi ja ottaa ympäristövaikutukset huomioon sekä päätöksenteossamme että jokapäiväisessä toiminnassamme. Tässä työssä meitä auttaa Ekokompassi.

Ekokompassi on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, joka on suunniteltu pienille ja keskisuurille yrityksille eurooppalaisten ympäristöjohtamisen standardien pohjalta. Se tukee meitä ympäristötyössämme ja antaa ohjenuoran toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Käyttämällä Ekokompassia olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja Ekokompassin 10 kriteeriin.Kannamme vastuuta ympäristöstä. Käytämme Ekokompassia.

Ensimmäisellä kolmivuotiskaudellamme keskitymme erityisesti vastuullisiin hankintoihin sekä viestintään ja vaikuttamiseen. 

Kiinnitämme hankinnoissamme huomiota tuotteiden ympäristövaikutuksiin ja käytämme mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Haluamme ohjata myös asiakkaitamme ympäristötietoisempaan kuluttamiseen tarjoamalla ja nostamalla valikoimassamme esiin ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja sekä pitämällä yllä aktiivista ja avointa keskustelua ympäristövaikutuksista. Suosimme laadukkaita ja turvallisia tuotteita vastuullisilta valmistajilta ja haluamme tarjota asiakkaillemme aina myös Suomessa valmistettuja ja kotimaista alkuperää olevia tuotteita, joilla on pienempi hiilijalanjälki.

Henkilökuntamme on sitoutunut ympäristötyöhön jokapäiväisessä tekemisessään ja tavoitteemme on kehittää jatkuvasti ympäristöosaamistamme sekä organisaationa että yksilöinä.

Tärkeintä meille on nyt ja aina pitää hyvää huolta lemmikeistänne, luontoa kunnioittaen. 

Näihin 10 kriteeriin sitoudumme:

1) Sitoudumme noudattamaan toimintaamme koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja -määräyksiä.

2) Yrityksellä on nimetty ympäristövastaava, joka on kouluttautunut tehtäväänsä.

3) Olemme kartoittaneet ympäristöasioiden hallinnan nykytilan ja tunnistaneet merkittävimmät ympäristövaikutukset.

4) Organisaatiolla on ympäristöpolitiikka, jossa sitoudumme ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.

5) Ohjeistamme henkilöstön ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan.

6) Meillä on toimipistekohtaiset jätehuoltosuunnitelmat ja toimimme jätelain vaatimusten mukaisesti.

7) Pidämme vaaralliset jätteet erillään toisistaan, varastoimme ne turvallisesti ja toimitamme asianmukaiseen käsittelyyn.

8) Varastoimme ja luetteloimme käyttämämme kemikaalit (mm. puhdistusaineet) kemikaalilainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat henkilöstön saatavilla ja henkilöstö on opastettu kemikaalien turvalliseen käyttöön.

9) Olemme laatineet ympäristöohjelman, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristöohjelma päivitetään vuosittain ja tavoitteet asetetaan uudelleen vähintään kolmen vuoden välein.

10) Raportoimme vuosittain ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumisesta ja tunnusluvuista. Johto ja henkilöstö ovat tietoisia ympäristötyön edistymisestä.

Lue lisää Ekokompassista täältä: https://ekokompassi.fi

Leave a Reply